Dnes je úterý 17.07.2018
Svátek má Martina

HLÁŠENÍ ROZHLASU

publikováno: 08.09.2017   |   Gabriela Kučerová

Prodejna Jednota COOP Stavěšice přijme prodavačku na úvazek 6h/denně. info na tel 518622146.

 

*  *   *   *   *   * 

 Drůbežárna Prace bude ve středu 20. 6.   v 9:00 hod.  prodávat:

kuřice a kohouty různých barev, roční slepice, krůty, brojlerová kuřata,káčata, housata, husokačeny

jatečné kachny o váze 3-3,5 kg za 190 Kč.

krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky, 

dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.


*  *  *  *  *  *

 

Oznámení o přerušení dodávky el.energie 19.6.2018 od 7:40 do 17:15 hodin. Vypnuta bude téměř celá obec. Vypnutí se netýká části obce: příhon a nad kašnou, bařina, hájek, domky, nová lokalita.

Mapa a celé info v sekci novinky.

*  *   *   *   *   *

Dětský den v Nenkovicích 23.6.2018 od 15 hodin na hřišti v Nenkovicích, hry, soutěže, ukázky,..skákací hrad, malování na obličej,.. 

V 17 hodin na podiu na hřišti divadlo - pohádka Princezna ze mlejna po našem.

    *    *   *   *

Hody v Nenkovicích se uskuteční 10 - 12. srpen 2018.

 

*  *  *   *   *   *

 

Oblastní charita Hodonín a Farní charita Želetice děkují všem občanům,kteří přispěli

do letošní Tříkrálové sbírky.V naší obci se vybralo celkem 14 368.-Kč

     

*      *     *     *     *

Oznámení o obnově katastrálního operátu

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov (dále jen “katastrální úřad“), Vám oznamuje podle § 40 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),a podle § 47 odst. 1 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),že katastrální operát v katastrálním území Nenkovice obce Nenkovice bude obnoven novým mapováním.
Obnova katastrálního operátu novým mapováním bude zahájena zjišťováním průběhu hranic
katastrálního území, pozemků a vnějšího obvodu budov přibližně v období od 01.02.2018 do
01.02.2019. Přesný termín bude oznámen nejméně 30 dní předem. Průběh hranic bude zjišťován podle § 42 katastrálního zákona a § 48 až 51 katastrální vyhlášky.
(bližší info v sekci Úřední deska)
 
 

*      *     *     *     *

Pronájem KD na konání soukromé akce 

přízemí (kavárna) - 1000,-Kč, celý prostor KD (přízemí + sál) 1500,-Kč

+ 100,-Kč voda + energie.

                            ************

FINANČNÍ ÚŘAD PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ

nám. Svobody 4, 602 00 Brno

Tel.: 542 191 111

430.000 složenek putuje do schránek poplatníků (tisková zpráva)

31. květen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2017, nebo její první splátky. Od 19. dubna jsou postupně rozesílány složenky na úhradu této daně, kde je na alonži uvedena mimo jiné celková výše daňové povinnosti na rok 2017 a územní pracoviště, kde je uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí.

Nejpohodlnějším způsobem placení daně je bezhotovostní převod částky na bankovní účet finančního úřadu nebo platba zdarma přiloženou daňovou složenkou na kterékoliv poště.

Stejně jako v předchozích letech i v letošním roce finanční správa poplatníkům daně z nemovitých věcí rozesílá složenky na úhradu této daně. Jednotlivé platby za více nemovitých věcí v jednom kraji jsou sloučeny do jedné, poplatník tedy obdrží jednu složenku za celý kraj. Má-li poplatník nemovité věci na území více krajů, přijde mu více složenek rovněž jen v jedné obálce.

Aby se předešlo tvorbě front při placení v hotovosti na pobočkách pošt či na pokladnách územních pracovišť, jsou složenky poplatníkům do jednotlivých lokalit v rámci celé republiky distribuovány postupně (tzn. že ani v rámci jedné ulice nemusejí poplatníci dostat složenky ve stejný den). V rámci klientského přístupu jsou složenky zasílány nejprve seniorům.

Poplatníci mají povinnost daň z nemovitých věcí uhradit do 31. května tohoto roku. Výjimku tvoří poplatníci, jejichž roční daň přesáhla 5 000 Kč – v takovém případě je daň splatná ve dvou stejných splátkách, do 31. května a do 30. listopadu tohoto roku. Poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb mají první splátku splatnou až 31. srpna tohoto roku. Termín splatnosti daně, nebo jejich splátek je rovněž uveden na alonži složenky.

Poplatníkům, u nichž na zdaňovací období roku 2017 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sdělí správce daně její novou výši platebním výměrem zasílaným individuálně, nebo hromadným předpisným seznamem. Tyto seznamy budou přístupné od 28. dubna do 29. května tohoto roku na kterémkoli územním pracovišti finančního úřadu, a to pro celý obvod jeho územní působnosti, tj. pro celý kraj.

Číslo účtu pro daň z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

7755-77628621/0710

Kompletní informační servis k placení daní je k nalezení na internetových stránkách www.financnisprava.cz, a to v části „Placení daní“.

 

 

 

 

Informace Pošta Partner Želetice

Pondělí                8:00 – 12:00

Úterý                   8:00 – 11:00                 14:30 – 15:30

Středa                                                       14:00 – 18:00

Čtvrtek                8:00 – 11:00                 14:30 – 15:30

Pátek                   8:00 – 11:00                 14:30 – 15:30

 

 

Veterinární ordinace u Mikeše

Nová ordinační doba:

Po: 15-19 h

Út:   8-10 h

St,Čt,Pá: 15-19 h

www.veterina-mikes.cz
tel.: +420 777 967 286

 

 

Poplatky pro rok 2018 (odpad, pes, voda hřbitov, nájem hrob na 10 let) uhraďte v týdnu od 19.3. do 23.3.2018

 

Obec vydala publikaci ,,Neobyčejní lidé Nenkovic“.

K prodeji na OÚ. Cena 50,- Kč za 1 ks.

 

Galerie a OÚ Nenkovice  - akad. malíře Jano Köhlera.

Stálá expozice bude otevřena po dobu úředních hodin OÚ.

 

Nenkovjánek

Vedoucí   dětského  souboru  Nenkovjánek  oznamuje, že každý pátek v 16:30hodin proběhne zkouška  budově OÚ. Možné změny budou oznámeny.

 

 

UPOZORNĚNÍ- v naší obci je vyhláškou zakázán podomní prodej a nabízení služeb. V této souvislosti žádáme zejména starší občany, aby nevpouštěli do svých domů žádné cizí osoby a nic nepodepisovaly.

 

U sběrného dvora v Příhoně je přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad. Občané můžou do tohoto kontejneru bezplatně vhazovat trávu, listí, větve, rostliny a jiný bioodpad.

 

Sběrný dvůr bude otevřen od dubna 2018.

 

Ve dvoře OÚ je přistaven kontejner na drobný kovový odpad.

 

Vývoz žlutých popelnic na plast z domácností proběhne ve dnech:

19. ledna, 16.února, 16. března, 13. a 27 dubna, 11. a 25. května,

8. a 22. června, 2. a 20. července, 10. a 24. srpna, 7. a 21. září,

12. a 26. října, 23. listopadu, 21. prosince.

 

 

Vývoz popelnic:

BIO odpad - pátek sudé týdny.

komunální odpad - pátek lichý týden.

Podrobně zaznamenány termíny pro bio a komunální odpad do  kalendáře A4 a rozneseno do domácností. V případě potřeby můžete znovu vyzvednout kalendář s termíny na OÚ Nenkovice.

 

*      *     *     *     *

sdílet na Facebooku