Dnes je středa 23.08.2017
Svátek má Sandra

HLÁŠENÍ ROZHLASU

publikováno: 10.02.2017   |   Gabriela Kučerová

Krojované hody v Nenkovicích: 18. - 20. srpen 2017

 

Čtvrtek:  v 17 hodin jede se pro máju (sraz u hřbitova)

Pátek:  v 18 hodin stavění máje    

Sobota: ve 20 hodin hodová krojavaná zábava,

             hraje DH Hradčovjanka,

Neděle: v 11:30 hodin hodová mše svatá (na hřbitově)    

  

Krojovaná chasa z důvodu uctění památky tragicky zesnulého kamaráda, upustila od tradičního sobotního krojovaného průvodu obcí a páteční diskotéky pod májů.

Děkujeme za pochopení.

                       

Galerie:

Stálá expozice Jano Kőhlera, otevřeno 14-18 hodin (19-20.srpen).

 

 

Neděle odpoledne fotbalové utkání od 13:30 hodin.

                       

*************

 

DS Nenkovjánek a obec Nenkovice Vás srdečně zvou na

10. výročí založení Nenkovjánku

v neděli 3. září 2017 ve 14.00 hodin v areálu hřiště v Nenkovicích

 

Vystoupí:

DS Nenkovjánek, DS Archlebjánek,

DS Oskoruška, DS Ždáničánek a bývalí členové Nenkovjánku

 

 

*************

 

FINANČNÍ ÚŘAD PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ

nám. Svobody 4, 602 00 Brno

Tel.: 542 191 111

430.000 složenek putuje do schránek poplatníků (tisková zpráva)

31. květen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2017, nebo její první splátky. Od 19. dubna jsou postupně rozesílány složenky na úhradu této daně, kde je na alonži uvedena mimo jiné celková výše daňové povinnosti na rok 2017 a územní pracoviště, kde je uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí.

Nejpohodlnějším způsobem placení daně je bezhotovostní převod částky na bankovní účet finančního úřadu nebo platba zdarma přiloženou daňovou složenkou na kterékoliv poště.

Stejně jako v předchozích letech i v letošním roce finanční správa poplatníkům daně z nemovitých věcí rozesílá složenky na úhradu této daně. Jednotlivé platby za více nemovitých věcí v jednom kraji jsou sloučeny do jedné, poplatník tedy obdrží jednu složenku za celý kraj. Má-li poplatník nemovité věci na území více krajů, přijde mu více složenek rovněž jen v jedné obálce.

Aby se předešlo tvorbě front při placení v hotovosti na pobočkách pošt či na pokladnách územních pracovišť, jsou složenky poplatníkům do jednotlivých lokalit v rámci celé republiky distribuovány postupně (tzn. že ani v rámci jedné ulice nemusejí poplatníci dostat složenky ve stejný den). V rámci klientského přístupu jsou složenky zasílány nejprve seniorům.

Poplatníci mají povinnost daň z nemovitých věcí uhradit do 31. května tohoto roku. Výjimku tvoří poplatníci, jejichž roční daň přesáhla 5 000 Kč – v takovém případě je daň splatná ve dvou stejných splátkách, do 31. května a do 30. listopadu tohoto roku. Poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb mají první splátku splatnou až 31. srpna tohoto roku. Termín splatnosti daně, nebo jejich splátek je rovněž uveden na alonži složenky.

Poplatníkům, u nichž na zdaňovací období roku 2017 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sdělí správce daně její novou výši platebním výměrem zasílaným individuálně, nebo hromadným předpisným seznamem. Tyto seznamy budou přístupné od 28. dubna do 29. května tohoto roku na kterémkoli územním pracovišti finančního úřadu, a to pro celý obvod jeho územní působnosti, tj. pro celý kraj.

Číslo účtu pro daň z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

7755-77628621/0710

Kompletní informační servis k placení daní je k nalezení na internetových stránkách www.financnisprava.cz, a to v části „Placení daní“.

 

 

 

 

Informace Pošta Partner

Od 1.4.2017 bude pobočku pošty v Želeticích provozovat Obec Želetice pod názvem Pošta Partner. Provoz zůstane zachován ve stávajících prostorách pošty v budově obecního úřadu. Veškeré poštovní služby, které jsou zde dnes provozovány, zůstanou zachovány i v budoucnu, pouze bude omezen prodej doplňkového sortimentu.

Z provozních důvodů (stěhování a nastavení provozního systému) bude pobočka v pátek 31.3. a v pondělí 3.4. uzavřena.

V úterý 4.4. bude otevřeno až v odpoledních hodinách. V souvislosti se změnou provozovatele dojde na pobočce Pošta Partner od 1.4.2017 ke změně provozních hodin pro veřejnost takto:

Pondělí                8:00 – 12:00

Úterý                   8:00 – 11:00                 14:30 – 15:30

Středa                                                       14:00 – 18:00

Čtvrtek                8:00 – 11:00                 14:30 – 15:30

Pátek                   8:00 – 11:00                 14:30 – 15:30

 

 

Veterinární ordinace u Mikeše

Nová ordinační doba: Po: 15-19 h

                                   Út:   8-10 h

                                   St,Čt,Pá: 15-19 h

www.veterina-mikes.cz
tel.: +420 777 967 286

 

 

 

 

 

 

Poplatky pro rok 2017 (odpad, pes, voda hřbitov, nájem hrob na 10 let) uhraďte v týdnu od 20.3.2017 do 24.3.2017.

Částky zůstávají stejné.

 

 

Farní charita Želetice děkuje všem, kteří přispěli do letošní

Tříkrálové sbírky

V naší obci se vybralo  16 023,-Kč
Velké poděkování patří všem koledníčkům. 

 

 

 

 

Obec vydala publikaci ,,Neobyčejní lidé Nenkovic“.

K prodeji na OÚ. Cena 50,- Kč za 1 ks.

 

 

 

                                 Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“

realizovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí

prostřednictvím Charity Kyjov

 

Jedinci či rodiny ohrožené chudobou a sociálním vyloučením, které dlouhodobě omezuje materiální nedostatek si mohou vyžádat na Charitě Kyjov „balíček potraviny“ nebo „balíček hygiena“. Balíčky obsahují základní trvanlivé potraviny pro dospělé ale i pro děti.

Balíčky jsou vydávány v Občanské poradně, Palackého 194, Kyjov (sídlo Charity Kyjov).

Výdej balíčků: pondělí až pátek: 9.-15.h

Výhodou je nejdříve zkontaktovat pracovníky telefonicky a domluvit se na čase vyzvednutí balíčků, aby se zamezilo dlouhému čekání z důvodu konzultace pracovníka s jiným žadatelem. V Občanské poradně probíhají konzultace nejčastěji po tel.domluvě.

 

Tel. Kontakty: 518 323 767

Mgr. Karla Blahůšová, tel. 724 353 902

Mgr. et Mgr. Jiří Bulíček, tel. 733 741 438

 

 

Galerie a OÚ Nenkovice  vás zve na otevření stálé expozice akad. malíře Jano Köhlera. Slavnostní otevření proběhne v neděli 20 listopadu v 15:00 hod v galerii OÚ.

Stálá expozice bude otevřena po dobu úředních hodin OÚ.

 

 

Nenkovjánek

Vedoucí   dětského  souboru  Nenkovjánek  oznamuje, že každý pátek v 16:30hodin proběhne zkouška  budově OÚ. Možné změny budou oznámeny.

 

 

Chovatelské potřeby Ždánice Vám nabízí široký sortiment krmiv a chovatelských potřeb pro psy, kočky, hlodavce, ptáky, slepice, králíky, prasata a jiná zvířata.

 

 

UPOZORNĚNÍ- v naší obci je vyhláškou zakázán podomní prodej a nabízení služeb. V této souvislosti žádáme zejména starší občany, aby nevpouštěli do svých domů žádné cizí osoby a nic nepodepisovaly.

 

 

 

  Poplatky a informace o vývozu odpadu - komunální, bio, plasty, nově papír a tetrapaky v pytlích:

 

 

 

U sběrného dvora v Příhoně je přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad. Občané můžou do tohoto kontejneru bezplatně vhazovat trávu, listí, větve, rostliny a jiný bioodpad.

 

Sběrný dvůr je potevřen od dubna 2017.

 

 

Ve dvoře OÚ je přistaven kontejner na drobný kovový odpad.

 

Vývoz žlutých popelnic na plast z domácností proběhne ve dnech:

 

                                  20. ledna             14. července

                                  17. února             28. července

                                17. března             11. srpna

                                  3. dubna              25. srpna

                                28. dubna              15. září

                                12. května             29. září

                                26. května             13. října

                                  9. června             27. října

                                23. června             24. listopadu

                                                               22. prosince

 

 

 

 

Vývoz popelnic:

BIO odpad - pátek sudé týdny.

komunální odpad - pátek lichý týden.

Podrobně zaznamenány termíny pro bio a komunální odpad do  kalendáře A4 a rozneseno do domácností. V případě potřeby můžete znovu vyzvednout kalendář s termíny na OÚ Nenkovice.

 

Přiložené dokumenty

sdílet na Facebooku