Dnes je pátek 23.02.2018
Svátek má Svatopluk

PŘÍRODA

publikováno: 24.06.2013   |   Obec Nenkovice

Území katastru obce je velmi členitý a kopcovitý terén. Většinu katastru zaujímá zemědělská půda, která je zde intenzivně využívána. Nejvyšší kopec se nachází ve výšce 327m na mořem. Nenkovice patří k ekologicky a krajinářsky zajímavým územím. Na území katastru se nachází přírodní rezervace Sovince a významný krajinný prvek Syslovce. Sovince se nacházejí v nadmořské výšce 260 – 280 m nad mořem.

Sovince 1

Hlavním důvodem ochrany je výskyt teplomilných společenstev, stepních luk a lesostepních rostlin. Z rostlin se zde nachází ohrožené druhy jako kozinec rakouský a bezlodyžný, vstavač vojenský, hlaváček jarní, sasanka lesní, zvonek sibiřský, oman oko kristovo. Z chráněných a ohrožených druhů živočichů zde žijí ještěrka obecná, dudek chocholatý, křepelka polní, užovka obojková, slavík obecný, žluva hajní a jiné. Jejich výskyt není pravidelný a obývají i vedlejší lokality na území obce. Některé jmenované druhy zde i vyvádějí mláďata.

Sovince 2

sdílet na Facebooku