obec
NENKOVICE

Hlášení rozhlasu

Volby Prezidenta ČR - výsledky II.kolo za obec Nenkovice

Počet voličů 389

Počet vydaných obálek 278

Počet odevzaných obálek 278

Počet platných hlasů  277

Petr Pavel: 159 hlasů

Andrej Babiš: 118 hlasů

***************************

Drůbežárna Prace bude v úterý 31.1.  v 9:00 hod.  prodávat:

kuřice a kohouty různých barev za 240 Kč, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí kožky - cena 15 Kč/ks.

*************

Obec Nenkovice zve všechny na Obecní ples ,který se uskuteční v sobotu 28.1.2023 od 20h na kulturním domě. Hraje Magic Melody z Vracova. V průběhu večera vystoupí žáci taneční školy z Uherského Hradiště. Vstupné 200Kč. Přijímáme dary do tomboly. Rezervace a předprodej vstupenek na Obecním úřadě.

**************

Ve dnech 13.-14.ledna 2023 konají prezidentské volby I.kolo. Hlasovací lístky budou během tohoto víkendu doručeny do poštovních schránek všech domácností.

 

********

Deratizace:  Z důvodu  většího výskytu potkanů v naší obci byla objednána zvýšená četnost deratizace kanalizace.  Dle instrukcí deratizatéra nesmí být jed, který firma Deratex užívá umístěn na volném prostranství a proto je kladen pouze do kanalizační soustavy. Je možné na základě zájmu občanů objednat u této firmy individuální deratizaci svého domu, dvoru, přístavků. V obci se bude deratizovat 3x na  jaře a 3x na podzim. Telefon na deratizátora, který Vám může přivést účinný jed a také ho bezpečně nastražit  605952716, nebo se můžete nahlásit na Ou. Více info místostarostka obce.

 

 

Kdo z občanů   má zájem o otisknutí svého příspěvku v obecním zpravodaji za rok 2022 může svůj článek zaslat na adresu starosta@nenkovice.cz nebo editora zpravodaje  lukas.robek@centrum.cz  do letošních Vánoc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sběrný dvůr je do konce března uzavřen. Více info u starosty nebo místostarostky obce.

Průzkum zájmu:  Kdo z občanů  by měl zájem o zatravňovací tvárnice zdarma  na vybudování si svépomocí  jednoho parkovacího místa pro automobil před svým domem může se nahlásit emailem na starosta@nenkovice.cz nebo  telefonicky či osobně na OU. Jde o  pomoc obyvatelům a současně  řešení kolizí a problému  se zaparkovanými automobily. Podmínkou by byla smlouva o  vybudování parkovacího místa a to do půl roku od  získání  zatravňovacích tvárnic. Zatím jde o získání informace, zda by byl mezi obyvateli o toto zájem.  Více info u  starosty obce.

 

Prodej kuřecího masa zítra ve čtvrtek 17.11.202 v  době   8:55-9:00 a stát bude u obecního úřadu. Prodává kuřeci čtvrtky 66kč/kg, kuřeci křídla s hrudi 44kč/kg, kuřeci prsní řízek 135kč/kg, kuřecí stehenni steak 113kč/kg.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V pátek  18.11.2022 bude obecní  úřad  uzavřen.

***************

Nově zvolené zastupitelstvo Obce Nenkovice pro období 2022-2026:

Starosta: Petr Zálešák

Místostarosta: Kateřina Koutníková

Členové zastupetelstva: Ing. Lukáš Robek, Ingrid Koblihová, Ing. Irena Kostrhounová, Jaroslav Gric, Vladimír Lefner, Dis.

Ustavující zasedání zastupitelstva Obce Nenkovice proběhlo 20.10.2022.

***********

Servis a revize kotlů na tuhá paliva VIADRUS  - firma KOTOLAN –Bučovice tel.777822824

**********

SERVIS  plynových  a stacionárních kotlů na tuhá paliva, včetně komínů a plynových odtahů.

OK SERVIS BŘECLAV –PŘIJÍMÁ OBJEDNÁVKY . Kontakt  778 704 108 email:
ok-servis@tiscali.cz  www.ok-servis.cz

**********

Oznamujeme  občanům,  že sběrný  dvůr bude od listopadu  2022 do dubna 2023 uzavřen.

**********

Firma:  Sdružení kominíků a topenářů

Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční ve ČTVRTEK dne 3.11.2022

-cena za kontrolu a čištění komínu je 450 Kč

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 450 Kč

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 950 Kč

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

**************

Společnost AGRO D.U., s.r.o. bude na farmě v Dambořicích prodávat jablka na uskladnění odrůda Idared v ceně 22,-Kč/kg. Prodej proběhne v sobotu 15. října a 22. října vždy od 9-12.00 hod do vyprodání zásob. Bližší informace na tel. 605521622 p. Müllerová.

Zaměstnání : Firma MEGA D.U. s.r.o. se sídlem v Uhřicích příjme do stálého pracovního poměru muže na pozici:

Dále příjmeme ženu na pozici:

Zájemci hlaste se telefonicky na 516499761 nebo 516499766, mobil. 725457696 nebo na email. mega@mega-du.cz. Možno i osobně na adrese firmy – budova Arkys.

***********

Sběrný dvůr je otevřen každou sobotu od  9-15hodin.

Na základě zákona o odpadech Obec Nenkovice nebude na Sběrrný dvůr příjmat pneumatiky. Tyto je možné odevzdat zdarma ve Ždánicích v pneuservisu Poláček. Pneumatiky musí být při předání čisté a bez disků.

***************

Firma GT Net Kyjov  oznámila,  že zahajuje další  vykopové  práce  na optickém kabelu směrem od Želetic  k Obecnímu  úřadu  a následně v celé obci.  Zahájení prací 11.4.2022.

Na straně  kde se bude budovat veřejné osvětlení budou práce koordinovány s firmou, která zajištuje nové NN připojení.

********

Firma Perfecta  Kroměříž oznamuje, že  výkopové práce na NN vedení  -kabely do země a přepojování  odběrných míst (od kašny směr k obci) započne v týdnu po Velikonocích.

*********

Větrná  energie  -V souvislosti s novým  trendem  zelené energie   se  otevírá   debata na možnost vybudování  větrného  parku o 5 větrných elektrárnách  na horizontu podél cesty na Čejč. Tento projekt  mimo  obydlenou  část  obce  byl  v roce  2006 ve vysokém  stupni  připravenosti . Z důvodu  tehdejší  podpory solárních  elektráren  a biomasy  byl  zamítnut. Dnešní -  nové vedení kraje přehodnotilo svou energetickou koncepci a  bude podporovat výstavbu  alternativních  zdrojů včetně větrné energie.  Obec tak dává ve známost  tuto skutečnost , aby se občané o tento projekt začali zajímat a zasílali  své podněty a názory přímo starostovi na email starosta@nenkovice.cz.  Debata  by měla vyvrcholit   na podzim při komunálních volbách,  kdy by mělo být   uspořádáno referendum  zda občané  tento  projekt  podpoří  či nikoliv. Nové  zastupitelstvo  tak   bude mít zpětnou vazbu od svých  obyvatel  a na základě výsledku  se rozhodne   zda  pokračovat  nebo  nepokračovat   v přípravách  takového projektu. 

***************

Příhon - Plán na budování nových chodníků v Příhoně po ukončení akce  nového el.vedení   se odsouvá. Zatím  dojde k předláždění a  srovnání -  prostě  se opraví.  Důvod   je, že v brzké době  se počítá s  vybudováním  nové kanalizace,  přečerpávačky a domovních přípojek.  Nové chodníky by se  tak musely  rozebírat, předláždit atd.

****************

Podzimní komunální volby -  Pokud má z občanů někdo zájem o věci  veřejné, chce pracovat pro občany naší obce  a chtěl by kandidovat  do obecního 

****************

Pomoc Ukrajině - Charita ČR

Sbírka je určena na podporu lidí zasažených válkou na Ukrajině a slouží k zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hyg.prostředky  či přístřeší.

Č.účtu: 55660022/0800, v.s. 104

******************

 

Oznamujeme občanům,  že  po obci probíhá  rušení  kabeláže, sloupů a přípojek internetu !!!  Upozornujeme tímto občany, že kdo má přípojku internetu do domu kabelem a tento kabel je umístěn na dřevěném sloupě,  že se všechny dřevěné sloupy ve vlastnictví firmy Cetin  v obci  započnou v nejbližší době odstraňovat.!!!  Včetně  internetových  kabelů. Oznamte to prosím svým provozovatelům  a poskytovatelům internetu. Obec má  uzavřenou smlouvu pouze s GT net Kyjov, který byl o odstranění sloupů Cetin  včas informován. Ostatní společnosti a poskytovatelé nemají s obcí ani s firmou Cetin  žádné smluvní vztahy. Na pozdější reklamace či stížnosti  o odstřižení  připojení kabelem nebude brán  zřetel.!!!  Bližší info u starosty.

Stavební akce Obnova vedení NN – Zhotovitel  stavby firma Perfecta Kroměříž oznámila, že  výkopové práce nad kašnou a směrem do dědiny budou pokračovat  pravděpodobně až v březnu. Do této doby se budou postupně  připravovat  domovní přípojky a budou probíhat práce  na rušení sloupů.  Bližší info u starosty.

Oznamujeme, že v důsledku prací na  elektrickém vedení a sloupech nepůjde  po několik měsíců místní rozhlas. Z tohoto důvodu byl již dříve  zaveden  systém informování  občanů přes webové stránky tzv.infokanál a nově na telefony přes aplikaci Česká obec.

Šmejdi- informujeme občany že od 1.1. bylo zrušeno telefonické nabízení služeb a začali se objevovat po obcích šmejdi,  kteří nabízí  zboží ,slevy na energie a další  nejrůznější  nesmysly za účelem vytáhnout zejména ze starších spoluobčanů peníze. V případě že u Vás někdo takový  zazvoní   odmítejte  jejich nabídky a pošlete je pryč, nebo zavolejte na obecní úřad, nebo Policii ČR.

 

Žádáme pejskaře, aby  při procházkách se svými psy po obci  uklízeli jejich  exkrementy.

****************

Oznamujeme, že na Tříkrálovou sbírku 8.1.2022 se v naší obci vybralo 24074,-Kč. Oblastní charita a koledníci děkují všem občanům za štědrost.

******************************

POZOR změna telefonních čísel:

Obecní úřad Nenkovice:  605 398 825

ZŠ a MŠ Nenkovice: 725 416 634

Ordinace Okáčová Nenkovice: 702 167 615

 

**************************************

Žádáme občany,  aby nedělaly nepořádek u sběrných míst  na tříděný odpad. Zejména u hřiště.  Nenechávaly   různé krabice,elektrospotřebiče,  a jiné věci  ležet vedle kontejnerů. Zaměstnanci svozové firmy nemají za povinnost  tyto věci nakládat a uklízet.  Potom to musí obec uklízet. Pokud Vám nevejde plastový odpad do žluté popelnice je možné  tento dát  do  igelitového pytle  a přidat  v termín vývozu  k popelnici.   

*****************************

V důsledku  připravované akce obnova vedení  NN, nového VO a optického kabelu  oznámila společnost Cetin a O2 odstranění veškerých telefonních  nadzemních kabelů v celé obci.  Pevné linky se budou  rušit v celé obci. Všichni současní uživatelé by měly obdržet nabídku od O2 na nové mobilní telefonní čísla.

*****************************

Obyvatelé příhona obdrželi  dotazník týkající se  přípojek na kanalizaci. Prosím aby jej  v co nejkratším termínu  t vyplnili a  doručili na Obecní úřad nebo zaslali na projekční kancelář. Kontakty jsou uvedené v dotazníku. V Příhoně se totiž projektuje  samostatná oddělená splašková kanalizace s přečerpávačkou a je nutné podchytit veškeré přípojky. Podotýkám, že zatím jde o projektovou dokumentaci pro stavební povolení.

****************************************

Dobrý den,

rádi bychom Vás informovali, že ve vaší obci plánujeme vylepšit naši distribuční síť, což bude vyžadovat stavební úpravy.

Protože bezpečnost, vysoká kvalita a spolehlivost jsou pro nás na prvním místě, investujeme každý rok do obnovy našeho zařízení. Přitom myslíme na to, aby všechno, co děláme, probíhalo co nejšetrněji k životnímu prostředí.

Jaká vylepšení plánujeme?

Kde přesně:          Nenkovice

Kdy to bude:         září 2021  – květen 2022

Co chystáme:       posílení stávající rozvodné sítě NN

Podrobnosti:        jedná se o vybudování nového kabelového vedení nízkého napětí (s napojením               na stávající rozvodnou síť), spojenou s demontáží stávající venkovní sítě NN.Dále se jedná o vybudování nové kioskové trafostanice v lokalitě u hřbitova. Zároveň budou uvedené kabely NN zasmyčkovány do nově provedených domovních pojistkových skříněmi skříní pro připojení jednotlivých odběrných míst.

Proč to děláme?

Jak už jsme zmínili na začátku, neustále pracujeme na tom, aby dodávka elektřiny k Vám byla čím dál kvalitnější a spolehlivější. A právě s tím nám tato stavba pomůže. Navíc prodlouží životnost energetického zařízení, na kterém budeme pracovat a umožní nám připojit další odběrná místa  zákazníků.

Dojde k přerušení dodávky elektřiny?

Ano, k přerušení dodávky na nezbytně nutnou dobu dojít může. O plánovaném přerušení Vás ale budeme informovat způsobem, jak je to u vás v místě obvyklé.

Pokud máte zájem, můžeme Vás také o každém plánovaném přerušení dodávky neboli odstávce individuálně informovat. V tom případě zavolejte naši bezplatnou linku 800 22 55 77. Máme pro Vás ale i další možnosti, kterými jsou sms, e-mail nebo zpráva do datové schránky.

Jednoduše se registrujte do portálu Distribuce24 a vyberte si ty možnosti, které Vám nejlépe vyhovují. Stačí Vám k tomu několik základních údajů, které najdete na faktuře.

www.portal.distribuce24.cz

Děkujeme za pochopení a spolupráci! S pozdravem EG.D, a.s.

 

*******************************************

Hospůdka na hřišti 

Otevírací doba: čtvrtek 16-22h, pátek: 16-24h, sobota 16-24h, neděle 16-22h

 

***************

Ordinační doba MUDr. Okáčová Nenkovice

pondělí  7:00 – 11:00 přítomna jen sestra
úterý  7:00 – 11:00 hodin
středa  se neordinuje
čtvrtek  7:00 – 11:00 přítomna jen sestra, 12:00 - 15:30 hod
pátek  se neordinuje

Ordinační doba je žlutě označena.

*************************

Oznamujeme občanům, že s okamžitou platností platí zákaz  ukládání stavební suti  na sběrném dvoře v Příhoně.

******************

Oznamujeme občanům, že je možné   si pronajmout urnové místo na místním hřbitově  na základě  nájemní smlouvy, kterou lze uzavřít   na obecním úřadě  a to  v úřední dny  - v pondělí a ve středu.

********************

 

Aktuální informace nutno sledovat na stránkách ministertva zdravotnictví

https://koronavirus.mzcr.cz/   

V případě zdravotních potíží, spojených s příznaky koronaviru volejte č. 1212

******************

                                                                                                                                      Oblastní charita Hodonín a Farní charita Želetice děkují všem občanům, kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky. V naší obci se vybralo celkem 20 682,- Kč.

 

---------------------------

Upozorńujeme  majitele psů, aby  uklízeli  po svých miláčcích jejich hovínka. Čím dál víc občanů  poukazuje na to,  že před  svými domy  a zahrádkami, neustále a často nacházejí  psí výkaly.

-------------------------

 

Hydrogeologický vrt pod školou – Obec konečně obdržela povolení  na vybudování hloubkového vrtu ,který by měl zásobovat vodou  nádrž pro zavlažování hřiště  a tím by se tak měl  vyřešit problém z nedostatkem vody na bařině, kde se  dosud čerpá z vodárny až na hřiště. Vrt bude provádět firma Artemia, Polná  a tento se bude  provádět směrem na Stavěšice pod školou, takže by neměl ohrožovat  úbytek vody ve studnách našich obyvatel. Termín  prací bude upřesněn po jednání zastupitelstva obce.pz

Navýšení kapacity školky- V naší školce došlo k navýšení kapacity na sociálním zařízení tak aby celková kapacita dětí  ve školce mohla být zvýšena 35dětí. Prostě bylo přidáno jedno umyvadlo a jeden pisoár pro nejmenší.  Vše nám ještě musí  oficiálně posvětit Hygiena.pz

Vysokorychlostní internet v obci-  Firma GT –net   připravuje projekčně  akci položení optického kabelu v obci včetně přípojek k domům. Čekalo se na dokončení digitalizace katastru  v podzimních měsících budou se po obci pohybovat zaměstnanci  realizační firmy a sjednávat s obyvateli podmínky přípojek atd. Takže projekt nebyl odložen a pracuje se na něm.  Firma má už dokonce vybranou firmu která  bude provádět výkopy  a dojednávají se starostou postup prací.pz

 

 *  *  *  *

 

Upozorňujeme občany, že v naší obci platí zákaz podomního a pochůzkového

prodeje, včetně nabízení služeb. Na tuto vyhlášku upozorňují i cedule, které jsou

umístěny u vjezdu do naší obce. Pokud se s takovými prodejci setkáte, hlaste to na

obecním úřadě.

 

 

*      *     *     *     *

Pronájem KD na konání soukromé akce 

přízemí (kavárna) - 1000,-Kč, celý prostor KD (přízemí + sál) 1500,-Kč

+ 100,-Kč voda + energie.

                            ************

 

Informace Pošta Partner Želetice

Pondělí               8:00 – 12:00

Úterý                   8:00 – 11:00                 14:00 – 15:00

Středa                                                       13:30 – 17:30

Čtvrtek                8:00 – 11:00                 14:00 – 15:00

Pátek                   8:00 – 11:00                 14:00 – 15:00

 

 

Veterinární ordinace u Mikeše

Nová ordinační doba:

Po: 15-19 h

Út:   8-10 h

St,Čt,Pá: 15-19 h

So:  10- 11 h

www.veterina-mikes.cz
tel.: +420 777 967 286

 

 

 

Obec vydala publikaci ,,Neobyčejní lidé Nenkovic“.

K prodeji na OÚ. Cena 50,- Kč za 1 ks.

 

Galerie a OÚ Nenkovice  - akad. malíře Jano Köhlera.

Stálá expozice bude otevřena po dobu úředních hodin OÚ.

 

 

UPOZORNĚNÍ- v naší obci je vyhláškou zakázán podomní prodej a nabízení služeb. V této souvislosti žádáme zejména starší občany, aby nevpouštěli do svých domů žádné cizí osoby a nic nepodepisovaly.

 

U sběrného dvora v Příhoně je přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad. Občané můžou do tohoto kontejneru bezplatně vhazovat trávu, listí, větve, rostliny a jiný bioodpad.

 

Vývoz žlutých popelnic na plast z domácností v r. 2021 proběhne ve dnech:

15. ledna, 29. ledna, 12. února, 26. února, 12. března, 26.řezna, 23. dubna, 21. května, 18. června, 16. července, 13, srpna, 13. září, 22. říjen, 19. listopad, 10. prosinec, 31.prosinec

 

Vývoz popelnic:

BIO odpad - pátek sudé týdny.

komunální odpad - pátek lichý týden.

Podrobně zaznamenány termíny pro bio a komunální odpad do  kalendáře A4 a rozneseno do domácností. V případě potřeby můžete znovu vyzvednout kalendář s termíny na OÚ Nenkovice.

 

 

 

 

**************************

Zelenina Juvita Uherský Brod bude  v Úterý 17.8. 2021 od 12:30 do 12:40 h,prodávat borůvky 135 Kč/kg (85 Kč litr), meruňky, broskve na zavaření, jablka, brambory ze Znojma 14 Kč/kg, cibule, česnek. České rajčata, papriky, okurky. Dále nabízí žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a zeleninu.V nabídce také olejové svíčky 10 Kč/ks.

Objednáváme švestky a hrušky na kvas na telefonním čísle 606 575 578

***************************

Obec začala využívat systém   ,,Česká obec“   jde o informování obyvatel přímo na telefon !Co je třeba ? Stáhnout Aplikaci Česká Obec - nainstalovat zdarma do svých telefonů  (Android nebo iPhone) spustit a vyhledat Nenkovice. Potom už vám budou automaticky chodit upozornění a nové informace přímo do oznamovací lišty vašeho telefonu. Služba je zdarma. Pokud můžete  předejte tuto informaci  ve svém okolí, rodině, známým atd.

*********************************

V důsledku  připravované akce obnova vedení  NN, nového VO a optického kabelu  oznámila společnost Cetin a O2 odstranění veškerých telefonních  nadzemních kabelů v celé obci.  Pevné linky se budou  rušit v celé obci. Všichni současní uživatelé by měly obdržet nabídku od O2 na nové mobilní telefonní čísla.

******************************

Kdo z obyvatel  nemá ještě kompostér  může se přihlásit do konce srpna na obecním úřadě.  Nahlásit se také můžou  chalupáři. Výdej proběhne v měsíci září.

*********************************

Obyvatelé příhona obdrželi  dotazník týkající se  přípojek na kanalizaci. Prosím aby jej  v co nejkratším termínu  t vyplnili a  doručili na Obecní úřad nebo zaslali na projekční kancelář. Kontakty jsou uvedené v dotazníku. V Příhoně se totiž projektuje  samostatná oddělená splašková kanalizace s přečerpávačkou a je nutné podchytit veškeré přípojky. Podotýkám, že zatím jde o projektovou dokumentaci pro stavební povolení.

publikováno: 08.01.2022  |  
Gabriela Kučerová
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace