obec
NENKOVICE

V obci máme nastavený  několikastupňový  systém sběru a třídění odpadů.

Každá domácnost obdržela zdarma  2ks  110l nádoby - plastové popelnice.

Pokud má občan doma popelnici  naplněnou - může využít systému třídění odpadů tzv. hnízd s 1100l kontejnery na sklo, papír, plasty, kovové obaly.

Ošacení lze vhazovat  do speciálního kontejneru uprostřed obce u telefonní budky.  

Po obci máme 8 tzv. hnízd s 1100l kontejnery rozmístěny tak, že hnízda jsou  max.ve vzdálenosti 200m od nejvzdálenějšího domu.

Bydlíme a žijeme na venkově a jelikož v rodinném domku se zahradou je předpoklad  vyšší produkce odpadu bylo  v Příhoně pod farmou zřízeno tzv. Předsběrné místo. Prakticky tomu lidé říkají sběrný dvůr. Zde mají možnost obyvatelé uložit veškerý objemnější odpad. Zde máme zaveden systém nákladních velkoobjemových kontejnerů. Najdete zde velkoobjemový kontejner  na bioodpad, na  směsný komunální odpad který nevejde do popelnic v domácnostech , na železný šrot a nebezpečný odpad. Poplatky se vybírají pouze u uložení  stavební suti  a nebezpečného odpadu z důvodu vysokých nákladů na jejich likvidaci. Ostatní uloženi  odpadů se neplatí.(podmínka - uhrazen poplatek za odpad).

O likvidaci odpadů se v naší obci starají odborné firmy Ekor Kyjov  a Megawaste Hodonín.

Směsný  odpad -  Každých 14dnů se vyváží směsný komunální odpad z domácností (viz.rozpis). Směsný  objemnější odpad, který se nevejde do popelnic je možné uložit do velkoobjemového   nákladního kontejneru na předsběrném místě v Příhoně.Ten se vyváží a likviduje dle potřeby.

 Bioodpad - Každých čtrnáct dnů se vyváží bioodpad z domácností (viz.rozpis)   a dle potřeby nákladní velkoobjemový kontejner  z předsběrného místa v Příhoně. Větší  větve lze uložit přímo ve dvoře . Zatím klestí většinou spalujeme ale obec již vyhlásila záměr na zakoupení štěpkovače,kdy by klestí bylo rozdrceno a hmota využita ve prospěch obyvatel.

Plasty – každých čtrnáct dnů se vyváží  plasty z domácností  (viz.rozpis)a z hnízd po obci.

Sklo, papír – každých čtrnáct dnů se vyváží ze všech hnizd po obci

Železo a kovové obaly- vyváží se dle potřeby

Ošacení  -  speciální kontejner uprostřed obce -vyváží se dle potřeby

Elektroodpad – speciální kontejner u sběrného místa –vyváží se dle potřeby

Předsběrné  místo – V  ulici Příhon (pod farmou) je zřízeno  tzv. předsběrné  místo ,kde je možné uložit jakýkoliv odpad , který  nelze vhodit doma do popelnice  . Občan či chalupář , který má uhrazen poplatek za odpad  může na toto místo  přivést  elektroodpad, velkoobjemový odpad, bioodpad , pneumatiky, železného šrot, klestí.  Odpad  se ukládá do velkoobjemových kontejnerů  a  následně je  odvážen a likvidován odbornou  firmou. Před branou  tohoto ,,dvora“ je volně  umístěn  velkoobjemový  kontejner na bioodpad, do kterého můžou obyvatelé  vhazovat bioodpad po celý rok. Rovněž  ještě před branou jsou volně přístupné 1100l kontejnery  na třídění odpad. Zde je nutné řídit se pokyny obsluhy dvora,která ručí za to že v kontejnerech nebude odpad který tam nemá co dělat. Proto  jsou někdy uživatelé dvora vyzváni , aby si přivezený  odpad ještě dotřídili.

Sběrné místo  otevřeno  každou sobotu od 9 - 15 hodin  duben – listopad . V zimním období je zavřeno.

Motivace  k třídění

Při mém nástupu do funkce  v roce 2002  jsme byli  v oblasti odpadů typicky zanedbaná obec až spíše  obec špinavá .Nebyli jsme okolím hodnoceni zrovna pozitivně. Černé skládky byly jak v takzvané zmole  uprostřed obce , tak v areálu bývalé cihelny, nebo  v lokalitě na Lúčkách.  Zde byly obyvatelé zvyklí vyvážet odpad a sypat jej do rokle, a to nemluvím i o obyvatelích ze sousedních obcích, kteří  tohoto nešvaru využívali také.

Takové  chování a způsoby bylo třeba  zastavit . Pokud  zde člověk chtěl zůstat, žít a vychovávat děti  bylo  toto  chování neakceptovatelné. Proto se  černé skládky  v průběhu  let zrekultivovaly, zmola uprostřed obce byla za 7,5 milionu upravena.  Pomalu rok od roku se  vytvářely podmínky proto, aby obyvatelé co nejvíce  třídili.

Zavedený systém  se nám dnes vyplácí. Tento způsob hospodaření z odpady  nás katapultovalo  na přední  místa  ve třídění  odpadů v rámci  obcí do 500obyvatel  v celém jihomoravském kraji a také jsme byly  v celorepublikové soutěži  Arnika nominováni na Odpadového Oskara.

 

Obec Nenkovice v roce 2019 pořídila do každé domácnosti kompostér o objemu 2000l, a to  v rámci dotací  SFŽP projekt "Předcházení odpadů v obci Nenkovice".

Dále umístila po obci nádoby na sběr použitého kuchyňského oleje.

Dále pořídila kontejner na sběr menších elektrospotřebičů a další kontejner na sběr šatstva, které jsou umístěny před sběrným dvorem.

Obec také pořídila  v rámci dotací nový štěpkovač na větve a mulčovač za traktor, v této souvislosti byly stavebně rozšířeny koje ve dvoře.

Všechny stroje lze po dohodě se starostou obce využít v rámci služeb občanům.

 

                                                                                          Zálešák ,starosta

 

publikováno: 22.05.2018  |  
Obec Nenkovice
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace